Guardabosone

Den allra äldsta delen av Guardabosone grundades cirka 1 000 år f.Kr., troligtvis som vakt för gränsen mot Biella. Runt de ursprungliga befästa byggnaderna växte lantsamhället upp under de följande seklen till att täcka hela kullen. De första generationerna invånare livnärde sig på jordbruk, och drog i synnerhet nytta av markens lämplighet för vinodling; förmodligen i tjänst hos Signori di Crevacuore – de lokala feodalherrarna.

Den höga platsen där Guardabosone tornar, intill passet genom Sesiadalen och Sesseradalen, gör den till en naturlig slutdestination på en viktig kommunikationsled.

Denna forntida gränsby – en veritabel skådeplats för invånare och genomresande – har mycket att berätta från sitt förflutna, om människorna som byggde den och levde där; om handelsmän, herdar och pilgrimer, vars väg förde dem genom passet; om blod som spilldes i slag mellan rivaliserande adelsfamiljer.

Cesare Locca